Aktualności


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   Następna

W dniach 22-23 maja w gdyńskim PPNT odbędzie się konferencja "Aktywni dla serca". Zachęcam do uczestnictwa ! DefiMed będzie tam widoczny.

http://aktywnidlaserca.pl/

 

więcej...


Tym razem po zakupie AED przeprowadziliśmy certyfikowane szkolenie z pierwszej pomocy. 4 i 6 maja na terenie działdowskiego Dekorglass'u we współpracy z grupą ratowników z Med-Sar'u przeprowadziliśmy szkolenie 40 pracowników z zakresu pierwszej pomocy potwierdzone certyfikatami dla uczestników. Podczas dwóch dni omawiane i praktykowane były zagadnienia prawne  i psychologiczne pierwszej pomocy, RKO u dorosłych, użycie AED, postępowanie przy krwotokach, zakrztuszeniach, popażeniach i odmrożeniach, urazach i amputacjach, urazach rdzenia kręgowego oraz innych przypadkach.

więcej...


Po zakupie czas na szkolenie dla służb odpowiedzialnych za pierwszą pomoc.

W szkoleniu brały osoby z działu BHP, służb ochrony i działu medycznego. Ponieważ wszyscy przeszli szkolenie dotyczące podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) wykazali się dużą wiedzą na ten temat. Instruktaż AED był więc uzupełnieniem. Uzupełnieniem o tyle istotnym, że to właśnie te osoby odpowiadają za poziom przeszkolenia pozostałych pracowników z zakresu BLS z dostępnymi już na terenie biur i hal produkcyjunych defibrylatorami AED.

więcej...


Spotkanie pasjonatów ratowania życia w Sopocie.

Byłem wczoraj na spotkaniu grupy RATOWNICTWO PO GODZINACH #44 TRÓJMIASTO w Sopocie. Głównymi postaciami wieczoru byli dr Tomasz Darocha z Krakowa i Ryszard Stykowski z Warszawy. Pierwszy to twórca systemu pozaustrojowego leczenia hipotermii głębokiej w Małopolsce, natomiast drugi wdrożył jedyny w Polsce system komunikacji i wczesnej defibrylacji na lotnisku Chopina. Byłem pod wrażeniem !!!

więcej...


Podczas wizyty w gdańskiej siedzibie firmy JEPPESEN pokazaliśmy na co stać LIFEPAK'i CR Plus.

Ze względu na żywe zainteresowanie uczestników tematem wczesnego dostępu do defibrylacji oraz możliwościami LIFEPAK'ów CR Plus było to bardzo udane przedsięwzięcie. Ilość pytań do prowadzącego świadczyła o dużym zrozumieniu tematu niesienia pierwszej pomocy. Młody zespół wytypowanych osób wykazał się dociekliwością ale też znajomością zagadnienia !

więcej...


W 2021 zaufali nam: