Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Proponujemy rozwiązania indywidualne w zależności od potrzeb i specyfiki pracy danego klienta.

 

Naszymi odbiorcami są służby specjalistyczne jak i osoby, chcące podnosić swoje kwalifikacje w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy. Nasza aktywność przyjmuje formy wykładów z instruktażem i ćwiczeniami praktycznymi, uczestnictwem w imprezach plenerowych, w ramach których przeprowadzamy gry i zabawy symulacyjne z zakresu pierwszej pomocy z elementami wypadków komunikacyjnych.

 

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi standardami: ERC, PSP, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Prawa Pracy. Kadrę dydaktyczną stanowią instruktorzy - Ratownicy Medyczni - osoby najlepiej przygotowane do pracy oraz szkoleń z zakresu ratownictwa oraz pierwszej pomocy.

 

Proponujemy szkolenia:

 

 1. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia - dyplom Ratownika
 2. Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy - certyfikat honorowany w UE
 3. Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy zgodne z wymaganiami Kodeksu Pracy
 4. Wdrażanie AED w zakładach pracy
 5. Szkolenia certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC)

 

Program szkolenia oparty o wytyczne ERC 2015 r. obejmuje:

 

 • podstawy prawne udzielania I-szej Pomocy
 • podstawy anatomii i fizjologii (w zakresie potrzebnym do programu szkoleniowego)
 • techniki sprawdzania podstawowych parametrów życiowych
 • łańcuch przeżycia
 • zasady współpracy ze służbami ratowniczymi
 • postępowanie z Nagłych Stanach Zagrożenia Życia – urazowe
 • postępowanie z Nagłych Stanach Zagrożenia Życia – internistyczne
 • resuscytację RKO
 • resuscytacja dzieci – różne grupy wiekowe
 • osób z podejrzeniem urazu z defibrylacją automatyczną (AED)
 • osób nieurazowych z defibrylacją automatyczną (AED)
 • omówienie podstawowego wyposażenia apteczki

 

Podczas szkoleń wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt dydaktyczny i treningowy do udzielania I-szej Pomocy kompatybilny ze sprzętem ratowniczym, którym posługują się profesjonalne Służby Ratownicze:

 

 • manekiny i fantomy umożliwiające naukę i kontrolę zdobytych umiejętności
 • defibrylator automatyczny AED
 • urządzenie wspomagające RKO - True CPR
 • środki opatrunkowe
 • sprzęt multimedialny

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia specyfiki i charakteru potrzeb szkoleniowych.

 

 

 

 

 

 

LIFEPAK - DefiMed

 

Defibrylator - DefiMed

 

 

W 2024 zaufali nam: