CPR – (ang. Cardiopulmonary resuscitation)

 

"Resuscytucja Krążeniowo Oddechowa" to zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK). Celem RKO jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i serce oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez osoby będące w pobliżu zdarzenia, zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie.
Nagłe Zatrzymanie Krążenia czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem to główna przyczyna śmierci w Europie rozpoznawalna  około 700 tys. osób rocznie. Podczas wstępnej analizy rytmu serca 25–30% przypadków stwierdza się migotanie komór, a prawdopodobnie u znacznie większego odsetka osób w momencie utraty przytomności występuje migotanie komór lub szybki częstoskurcz komorowy. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w połączeniu z defibrylacją rozpoczęta od 3 do 5 minut od utraty przytomności zwiększa skuteczność reanimacji o 70% !

 

Łańcuch przeżycia

 

 Łańcuch przeżycia - DefiMed

 

 

Defibrylatory AED - DefiMed 

AED - DefiMed

Każdy może ! Każdy powinien !

Często świadkowie zdarzenia nie podejmują RKO. Najczęstszymi obawami są spowodowanie jeszcze większych uszkodzeń u poszkodowanego, brak umiejętności oraz własne bezpieczeństwo. Lęk jest nieuzasadniony. Powikłania w postaci uszkodzenia narządów wewnętrznych zdarzają się niezmiernie rzadko, a jeżeli osoba poszkodowana nie miała NZK, a mimo to została przeprowadzona resuscytacja, nie spowoduje to uszkodzeń narządów wewnętrznych. Nawet nieudolnie przeprowadzona RKO daje większe szanse na przeżycie niż jej brak, a ryzyko zakażenia w trakcie resuscytacji jest niezmiernie niskie. Zgodnie z art. 162 § 1 KK za nieudzielenie pomocy osobie w bezpośrednim zagrożeniu życia grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W 2024 zaufali nam: